Drodzy Rodzice……..

Dobro o bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola na rzecz dzieci. Pracownik Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania, Przedszkole działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia zamiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Poniżej publikujemy Standardy Ochrony Małoletnich. Prosimy o zapoznanie się z opracowanymi procedurami, które mają zapewnić dzieciom ochronę przed krzywdzeniem.

Standardy Ochrony Małoletnich  kliknij aby sie zapoznać