IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

RODZAJ ZAJĘĆ

mgr Anna Zamojska – Nocoń

·        Dyrektor przedszkola

·        nauczyciel

*  wychowanie przedszkolne

mgr Aleksandra Musioł – Kurek

·        Wicedyrektor przedszkola

·        pedagog specjalny

·        nauczyciel

·        terapeuta pedagogiczny

* wychowanie przedszkolne
* zajęcia rewalidacyjne
* zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno - społeczne

mgr Adriana Nowak

·        psycholog

*psycholog

mgr Anna Trylińska

·        nauczyciel

* wychowanie przedszkolne

mgr Zuzanna Kamińska

·        nauczyciel

·        nauczyciel języka mniejszości narodowej –język niemiecki

* wychowanie przedszkolne
* język mniejszości narodowej – język niemiecki

Ewelina Tomala

·        nauczyciel

* wychowanie przedszkolne

mgr Kornelia Rorher - Strzykała

·        nauczyciel

·        logopeda

·        nauczyciel języka mniejszości narodowej – język niemiecki

* wychowanie przedszkolne
* zajęcia logopedyczne

mgr Ewa Leboch

·        nauczyciel

* wychowanie przedszkolne

mgr Sandra Żurek

·        nauczyciel

·        katecheta

* wychowanie przedszkolne
* katecheza

mgr Maria Kostka

·        nauczyciel

·        nauczyciel języka mniejszości narodowej – język niemiecki

* wychowanie przedszkolne
* język mniejszości narodowej – język niemiecki

mgr Beata Pientka

·        nauczyciel

* wychowanie przedszkolne

mgr Ewelina Świerzy

·        nauczyciel

·        pedagog specjalny

* wychowanie przedszkolne
* zajęcia rewalidacyjne

mgr Dorota Projzner

·        nauczyciel

·        terapeuta pedagogiczny

·        oligofrenopedagog

* wychowanie przedszkolne
* zajęcia rewalidacyjne
* korekcyjno – kompensacyjne

*zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Jessica Wingert

·        logopeda


* zajęcia logopedyczne

mgr Irena Keiser - Wojciechowska

·        nauczyciel

·        nauczyciel języka mniejszości narodowej – język niemiecki

* wychowanie przedszkolne
* język mniejszości narodowej – język niemiecki

mgr Aneta Niedzwiedź

·        nauczyciel

·        nauczyciel języka angielskiego

*wychowanie przedszkolne
* język nowożytny – język angielski

mgr Ewelina Bryndza

·        nauczyciel

* wychowanie przedszkolne

mgr Kinga Łapszynska

·        nauczyciel

·        pedagog specjalny

* wychowanie przedszkolne
* rewalidacja

*pedagog specjalny

mgr Natalia Bomba

·        nauczyciel

* wychowanie przedszkolne

mgr Ewelina Barysz

·        nauczyciel

* wychowanie przedszkolne

mgr Teresa Kowolik

·        katecheta

* katecheza

mgr Joanna Kraszon – Domagała

·        surdopedagog

·        tyflopedagog

* zajęcia rewalidacyjne